Sallins National School

A blog by students…for students!

Ár mBaile-Na Solláin

 

An Cánal Mór

An stáisiúm traenach

An séipéal

 

Shiúileamar timpeall na.Sollain inné(Dé Céardaoin 20 ú Nollaig). Bhíomar a lorg ar an h-áiseanna inar gceantar. Bhí tableid ríomhaire againn.Thógamar a lán grianghraif. Tá roinnt mhaith aiseanna.Bhian sproai againn.

Ryan,Óisín,Jemma,Amy,Dylan O’ S.

Rang a 6.

No Comments »

Ár mBaile – Na Solláin

Jack,Dylan,Ciara and Jennie.

Rang a 6

Shiuileamar timpeall na Sollain inne ( De Ceadaoin 20u Nollaig)

Bhiomar ag lorg an n h-alainn inar greanta

Bhi tableid riomhaire againn.

Thógamar a lán grianghraif.

Tá roinnt mhaith áiseanna aice lamha.

An Canal Mhór.

 

Phairc imeathra C.L.G

 

Scoil Naomh Lorcán

 

No Comments »

Ár mBaile-Na Solláin

Keeva,Katie,Kieran,Adam and Hannah

Rang a 6.

Shiuilearmar timpeall n.a. Sollon inne (Dé Ceadoin 20ú Nollaig).

Bhíomar at lorg ar na h-áiseanna inar gceantar.

Bhí taiblaid riomhaire againn.

Thogamar (a lán / iomarca) grianghraif.

Tá ronnt mhaith áiseanna in aice laimhe.

Bhí an spórt againn.

An Scoil.

An Canal mor

An pairc imeartha

 

1 Comment »

Ár mBaile – Na Solláin

●Shiuileamar timpeall na Salloin inné (De  Ceadoain 20u nollag.)

●Bhiomar at org ar na haiseanna inar gceantar.

●Bhí table if riomhaire againn.

●Thógamar a lán griangraif.

●Tá roinnt mhaith áiseanna in aice laimhe.

●Bhaineannar an taitnaimh againn.

Cillian, Glen, Aimee, Jude, Anna

..

An t-Ionad siopadoreacht agus an staisiun traenach agus an  canal

Ranga 6

No Comments »

Ár mBaile-Na Sollain

Luke,Paddy, Sarah, Amy,Szymon

Rang a 6.

Shiuileamar timpeall na Sollain inné. (Dé Céadaoin 20 ú Nollag). Bhíomar ag lorg at na h-aiseanna inár gceantar. Thógamar a lán grianghraif. Tá round my with áiseanna in aice laimhe. Bhí an sport againn.

Seo iad grainghraif do staisiúin traenach , an canál ,pairc imeartha.

No Comments »

Ár mBaile – Na Solláin.

Shawnna,Luca,Abby,Lily,Roza

Rang a 6

Shiúileamar timpeall na Solláin inné (De Ceadaoin 20ú Nollag) .Bhíomar ag lorg ar na h-aiseanna inár gceantar. D’usáideamar táibléid riomhaire. Thógamar a lán grianghraif .Tá roint mhaith ais in aice lamha. Bhí an-spórt againn.

An Cánal Mhór.

Séipéal

C.L.G. Na Sollain.

No Comments »

Skip to toolbar